Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal

si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent

si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii.

Scopul principal al Regulamentului este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra , va rugam sa ne contactati :

    -pe site-ul www.netdeal.ro, sectiunea „Contact
    -prin e-mail, la adresa: Info@netdeal.ro

   

Multumim,

Echipa NetDeal.ro